Tinh hoa ẩm thực tại 𝐅𝐈𝐑𝐄𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒 𝐅𝐫𝐞𝐬𝐡 𝐆𝐫𝐢𝐥𝐥 & 𝐁𝐚𝐫

Tinh hoa ẩm thực tại 𝐅𝐈𝐑𝐄𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒 𝐅𝐫𝐞𝐬𝐡 𝐆𝐫𝐢𝐥𝐥 & 𝐁𝐚𝐫

(𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒃𝒆𝒍𝒐𝒘)

"Nghệ thuật ẩm thực là khởi đầu của văn hóa, thể hiện chân dung bản địa và nét đặc sắc của nó."

 

Với bàn tay khéo léo và chuyên nghiệp của các "nghệ nhân" bếp 𝐅𝐈𝐑𝐄𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒 𝐅𝐫𝐞𝐬𝐡 𝐆𝐫𝐢𝐥𝐥 & 𝐁𝐚𝐫, ngay từ ngày đầu thành lập, chúng tôi đã quyết tâm phục vụ những tinh hoa ẩm thực tốt nhất qua từng món ăn, đảm bảo mang đến dấu ấn đặc sắc trên hành trình khám phá nghệ thuật ẩm thực của thực khách.

 

Hãy dùng bữa cùng 𝐅𝐈𝐑𝐄𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒 𝐅𝐫𝐞𝐬𝐡 𝐆𝐫𝐢𝐥𝐥 & 𝐁𝐚𝐫, và chia sẻ câu chuyện của bạn về với chúng tôi nhé.

---

"Culinary art is a cultural cradle expressing the regional portrait and its characteristics."

With the skillful hands and spirit of 𝐅𝐈𝐑𝐄𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒 𝐅𝐫𝐞𝐬𝐡 𝐆𝐫𝐢𝐥𝐥 & 𝐁𝐚𝐫 chef, from the very beginning, we are determined to cater the best cuisine essence through each dish, to assure the impression on the culinary art discovery journey for diners.

Let’s dine in with 𝐅𝐈𝐑𝐄𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒 𝐅𝐫𝐞𝐬𝐡 𝐆𝐫𝐢𝐥𝐥 & 𝐁𝐚𝐫 and share your story on the dining experience you have with us.

FIREWORKS Fresh Grill & Bar

🕒 From 17:00 - 24:00

📍 Address: At the heart of D1, 61 Nam Ky Khoi Nghia, D1, HCMC

📱 Book now 028 9999 6268

#fireworks #firewood #freshgrill #bar #cocktail

 

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên